handdator

Visa fullständig version : Medlemsmöte den 29 oktober till 5 december 2010


  1. Dagordning och tidsplan för mötet
  2. Mötets öppnande
  3. Mötesordning för medlemsmötet
  4. Meddelande från mötespresidiet om otillbörlig röstpåverkan
  5. SMS-tjänst vid viktiga möteshändelser
  6. Mötet återupptaget
  7. Till er som har fått ett SMS om att rösta igen
  8. Information från presidiet
  9. Mötets avslutande
  10. Protokoll för mötet