handdator

Visa fullständig version : Motioner


 1. Information om motionsforumet
 2. Motion 01: Motion om avståndstagande från pirater
 3. Motion 02: Stadgeändring om slumpen
 4. Motion 03: Motion ang. eventdokument
 5. Motion 04: Motion angående avskaffad rösträttsåldersgräns
 6. Motion 05: Motion: Ung Pirats politiska plattform
 7. Motion 06: Motion om avregistrering
 8. Motion 07: Om frihetlig värdesyn i förhållande till somaliska pirater
 9. Motion 08: Motion till Ung pirats förbundskongress om anmälningen till den svenska presservicen Newsdesk
 10. Motion 09: Motion om omställning till etisk mjukvaruanvändning
 11. Motion 10: Motion om nytt bidrag för större evenemang
 12. Motion 11: Motion om att ta bort kravet på fem medlemmar
 13. Motion 12: Motion om språklig förändring och borttagande av organisation i syftet
 14. Motion 13: Motion om sluten omröstning vid personval
 15. Motion 14: Motion om valbarhet till förbundsstyrelsen
 16. Motion 15: Motion om krav på styrdokument om förbundsstyrelsens arbetsuppgift
 17. Motion 16: Motion om felaktig benämning av förbundskongress
 18. Motion 17: Motion om vad möteshandlingarna ska innehålla
 19. Motion 18: Motion om att förenkla nomineringen till revisor och valberedning
 20. Motion 19: Motion om att ta bort suppleanterna
 21. Motion 20: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten [tillbakadragen]
 22. Motion 21: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten
 23. Motion 22: Motion om stavfel
 24. Motion 23: Motion om Datalagringsdirektivet
 25. Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin