handdator

Visa fullständig version : 5. Övergångsregler för nya stadgans införande


  1. Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan
  2. Förslag 2 på övergångsregler för införandet av nya stadgan
  3. Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan
  4. Frågeställning och rekommendation från styrelsen gällande övergångsregler för införandet av de nya stadgarna
  5. Synpunkter på styrelsens rekommendation och frågeställning gällande övergångsregler för införandet av de nya stadgarna
  6. Förslag 4 på övergångsregler för införandet av nya stadgan
  7. Om diskussionen om övergångsregler för införandet av de nya stadgarna
  8. Votering: Övergångsregler för den nya stadgans införande