handdator

Visa fullständig version : 3. Fredagen 29:e oktober


 1. 3.01 Val av mötespresidium
 2. 3.02 Protokolljusterare
 3. 3.03 Mötets behörighet
 4. 3.04 Tidsplanen för mötet
 5. 3.05 Mötesordning
 6. 3.06 Föregående mötesprotokoll
 7. 3.07 Votering: Val av mötespresidium
 8. 3.08 Votering: Val av protokolljusterare
 9. 3.09 Votering: Mötets behörighet
 10. 3.10 Votering: Tidsplanen för mötet
 11. 3.11 Votering: Mötesordning
 12. 3.12 Votering: Föregående mötesprotokoll