handdator

Visa fullständig version : Ordet är fritt


 1. Val av ny styrelse?
 2. Ingen sampling men covers går bra
 3. Information om "Ordet är fritt"
 4. Mötets början
 5. Om rösträtt
 6. Widgeten
 7. Vad händer ?
 8. Error
 9. Kristofer Pettersson till styrelsen
 10. Angående dagens nyhetsbrev
 11. Meddelande från presidiet ...
 12. Vad för namn skulle ni velat ha använt för förslagstrådarna?
 13. Från voteringen om ajournering av mötet
 14. Från voteringen om ajournering av mötet
 15. Vintertid
 16. Från voteringen om ajournering av mötet
 17. SMS-påminnelser vid möteshändelser
 18. Eftersnack och utvärdering
 19. Skulle man kunna få lite statistik och annat.