handdator

Visa fullständig version : Mötesforum våren 2011


 1. Nominerade: Samtliga
 2. Nominerade: Styrelsen
 3. Nominerade: Valberedning
 4. Nominerade: Revisorer
 5. Nominerade: Mötespresidium detta vårmöte
 6. Nominerade: Mötespresidium kommande mötesperiod
 7. 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 8. Nominerade: Justerare av protokollet
 9. Partiets stadgar och övergångsregler
 10. 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 11. Allmänna frågor till mötespresidiet
 12. Information om nominering
 13. Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2011
 14. Lista över styrelse, valberedning & revisorer
 15. 01. Mötets öppnande
 16. 02. Mötets behörighet
 17. 03. Val av mötespresidium
 18. 04. Val av två justerare
 19. 08. Revisionsberättelse för det föregående året
 20. 02. Mötets behörighet
 21. 03. Val av mötespresidium
 22. 04. Val av två justerare
 23. Tidsplan för vårmötet 2011
 24. Mötesordning för vårmötet
 25. Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet
 26. 09b. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 27. 09a. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 28. 05. Godkännande av voteringsordningen
 29. 13a. Val till styrelse (sammankallande) [avbruten]
 30. 15a. Val till valberedning (sammankallande)
 31. 14. Val till revisorer
 32. 17a. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod (mötesordförande)
 33. Allmän information från mötespresidiet
 34. 17b. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod (vice mötesordförande)
 35. Hur du gör för att rösta
 36. 13b. Val till styrelse (sammankallande)
 37. 13c. Val till styrelse (ledamot 2013-12-31)
 38. 15b. Val till valberedning (sammankallande)
 39. 15c. Val till valberedning (ledamot 2012-12-31)
 40. 17c. Val till mötespresidium för kommande mötesperiod (5:e & 6:e vice mötesordf)
 41. 15d. Val till valberedning (3st ledamöter t o m 2011-12-31)
 42. 16a. Fyllnadsval 2 st styrelseledamöter med mandat t o m 2012-12-31
 43. 09c. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 44. 16b. Fyllnadsval 2 st styrelseledamöter med mandat t o m 2012-12-31
 45. 16c. Fyllnadsval 2 st styrelseledamöter med mandat t o m 2012-12-31
 46. 18. Mötets avslutande
 47. Protokoll för mötet