handdator

Visa fullständig version : Motioner och Propositioner


 1. Proposition: Verksamhetsplan för 2011
 2. Proposition: Transparenspolicy för valberedningen
 3. Motion A01: Namnbyte
 4. Motion A02: Antal kandidater i lokal val
 5. Motion A03: Stadgeändring ang den ekonomiskt ansvarige
 6. Motion A04: Stadgeändring angående vice partiledare
 7. Motion A05: Plats för medlemsmöten
 8. Motion A06: Stadgefix - röstberättigad på årsmöte
 9. Motion A08: Stadgeändring, svårigheten att utesluta troll ur Piratpartiet
 10. Motion A07: Stadgefix - budgetansvar
 11. Motion A09: Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor
 12. Motion A10: Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet
 13. Motion A11: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen
 14. Motion A12: Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen
 15. Motion A13: Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande
 16. Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor
 17. Motion A15: Uttolkning av ordet adjungering
 18. Motion B01: Rätt till kontanter och anonyma betalmedel
 19. Motion B02: Piratpartiets energipolitik
 20. Motion B03: Decentraliserad energiproduktion
 21. Motion B04: Medborgarlön
 22. Motion B05: Rätt till semester för människor med A kassa
 23. Motion B06: Lokalt starka valfrågor
 24. Motion B07: Kollektivtrafiken
 25. Motion B08: Vår vågmästarstrategi
 26. Motion B09: Människor i FAS 3
 27. Motion B10: Undersök Socialliberalism
 28. Motion B11: Tidsram för sakpolitiskt program
 29. Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund
 30. Motion B13: Skolpolitik för Piratpartiet
 31. Motion B14: Näringspolitik för Piratpartiet
 32. Motion B15: Piratpartiet bör inta en mer EU-kritisk linje
 33. Motion B16: Ändring av Piratpartiets principprogram avseende patentpolitik
 34. Motion B17: Antagande av sjökort om Energi
 35. Motion B18: Ändring av skyddstid för upphovsrätt
 36. Motion B19: för bredare definition av integritet och privatliv
 37. Motion B20: Angående fördjupning av Piratpartiets politik vad gäller Arbetsliv, Skolor och Äldrevård
 38. Motion C01: Större frihet åt riksdagskandidater
 39. Motion C02: Ändrad process för partiledarval
 40. Motion C03: Anonym som motionär
 41. Motion C04: Avskaffa Piratpartiets strategi för vågmästarställning
 42. Motion C05: Tillåt PPs riksdagskandidater att ha olika politiska ståndpunkter
 43. Motion C06: Ny motionshantering
 44. Motion C07: Arvodering
 45. Motion C08: om tolkning av begreppet 'funktionär' i stadgan
 46. Motion C09: om att byta från (riksdags)valkrets till län som mellannivå i den operativa orgen
 47. Motion C10: Om underlättande av framväxandet av naturliga organisatoriska underregioner
 48. Motion C11: Frågestund med partistyrelsen
 49. Motion C12: Frågestund med partiledaren