handdator

Visa fullständig version : Ordningsfrågor


 1. Hur du postar ordningsfrågor
 2. 0.01 Rådgivande omröstning kring val [votering färdig]
 3. 0.02 Motion B12 ohanterlig [besvarad]
 4. 0.03 Yrkandetiden förlängd [färdig]
 5. 0.04 Om partiledarens uppmaning till kandidater ledamot styrelsen [besvarad]
 6. 0.05 Två voteringsomgångar [besvarad]
 7. 0.06 Revisorsituationen [besvarad]
 8. 0.07 Diskvalificering från omval vid ej beviljad ansvarsfrihet [besvarad]
 9. 0.08 Alternativet "Avslag" när det bara finns en kandidat [besvarad]
 10. 0.09 Ang. bordläggningen av frågan om styrelsens ansvarsfrihet [besvarad]
 11. 0.10 Skriv inte ut kommun i röstlängd [ej gällande]
 12. 0.11 Misstänker fel på omröstningssida skolpolitik [besvarad]
 13. 0.12 Röstningsrutan för Decentraliserad energiproduktion behöver TLC [besvarad]
 14. 0.13 Ang. 17c. Val till mötespresidium för kommande mötesperiod (5:e & 6:e vice mötesordf) [besvarad]
 15. 0.14 Ställ inte Motion B20 till ett framvaskat förslag. [besvarad]