handdator

Visa fullständig version : Ordet är fritt


 1. Stress
 2. Information om "Ordet är fritt"
 3. Motionerna är på väg in
 4. Tumme upp-funktionen vid motionsinlägg
 5. Principiell fråga relaterad till yrkande 34
 6. Himla bra med grönmarkerade trådar
 7. Tidschema
 8. Verksamhetsplanen sist
 9. Får man göra ändringsyrkanden som är den totala motsatsen till motionen?
 10. Antal bifall/avslag?
 11. Nicholas Miles;262151: Citatmissbrukare
 12. Såpa
 13. Googlekalender för mötet
 14. Guider till vårmötet
 15. Det är inte så många som är med och diskuterar
 16. Styrelsen, valberedningar och jäv
 17. Speaker's Corner: Ni får låna min blogg
 18. Taktikröstning i de kommande valen av styrelseledamöter
 19. Varför publicera mail?
 20. Teknisk valsamverkan o.d.
 21. Hur kommer du rösta i styrelsevalet?
 22. Styrelsens rekommendationer
 23. Återinför förra årets motioneringssystem
 24. Meddelande: Det blev bra
 25. tråkigt med diskussioner utanför mötet
 26. Mab avsäger sig sin kandidatur för styrelsens sammankallande
 27. Varför kan jag inte svara i min kandidattråd
 28. När låstes utfrågningstrådarna?
 29. God revisionssed?
 30. Svårt att hitta underlag för voteringar
 31. Forumstatestik för kandidater till Ledamot styrelsen
 32. Önskelista till nästa årsmöte
 33. Diskussion röstsystem
 34. Hjälp med A12
 35. Protest
 36. Reformister vs traditionalister
 37. 17c Val till mötespresidium
 38. Mailpåminnelser
 39. Stängning av trådar p.g.a. diskussion i sakfråga
 40. Blogdiskussioner ökar demokratin
 41. Två medlemmar raderar sitt forum handle i Pirateweb
 42. Våra motioner - en sammanställning i väntan på protokoll
 43. Tråkiga är tiderna
 44. Parley on Principprogram 4.0 ?