handdator

Visa fullständig version : Mötesforum hösten 2011


 1. Allmänna frågor till mötespresidiet
 2. Piratpartiets stadgar
 3. Mötesordning för höstmötet
 4. Ordlista över mötestermer
 5. Dagordning
 6. Nuvarande förtroendevalda
 7. Så här skickar du in en motion
 8. Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2011
 9. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 10. Allmän information från presidiet
 11. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 12. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 13. 06. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 14. Tidsplan för höstmötet 2011
 15. Presidiets utkast till voteringsordningsförslag
 16. 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 17. 15. Mötets avslutande
 18. Mötets protokoll