handdator

Visa fullständig version : Motioner och propositioner


 1. Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 [bifallen]
 2. Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) [avslagen]
 3. Proposition 01: Budget för 2012 [bifallen]
 4. Proposition 02: Om politiska program [bifallen]
 5. Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) [bifallen]
 6. Proposition 03: Om lokala föreningar [bifallen]
 7. Proposition 04: Om kandidatlistor inför valet 2014 [bifallen]
 8. Proposition 05: Om mötesordning som stadgebilaga [bifallen]
 9. Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet [avslagen]
 10. Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger [avslagen]
 11. Motion B02: Humanism som ideologisk grund [avslagen]
 12. Motion B03: Bolånepolitik [avslagen]
 13. Motion B04: Ansvar för socialbidrag [avslagen]
 14. Motion B05: Rättssäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper [avslagen]
 15. Motion B06: Modernisera och värna om allemansrätten [avslagen]
 16. Motion A03: Stadgeändringar gällande budget [bifallen]
 17. Motion C02: Justering av återskapade årsmötesprotokoll [bifallen]
 18. Motion A04: Stadgeändringar gällande fyllnadsval [bifallen]
 19. Motion A05: Stadgeändringar gällande valberedningens sammankallandes avgång [bifallen]
 20. Motion C03: Avskaffande och utredning av av organisationsutvecklingsgruppen [bifallen]
 21. Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet [bifallen]