handdator

Visa fullständig version : Ordningsfrågor


  1. 01. Andraläsning av stadgeändring om budgetproposition? [besvarad]
  2. 02. Stadgetolkning av stadgefix och generellt stadgarna [besvarad]
  3. 03. Gilla-knappar [besvarad]
  4. 04. Vakanssättning av styrelseledamotsplatser [besvarad]
  5. 05. Ordningsfråga om stadgetolkning av paragraf 4.8.8 [tillbakadragen]
  6. 06. Val till revisorsersättare [besvarad]