handdator

Visa fullständig version : Motioner


 1. 02. Det transparenta biblioteket
 2. 03. Ett postdigitalt bibliotek
 3. 04. Utöka biblioteksersättningens område
 4. 05. Medborgarskap till alla!
 5. 06. En progressiv rymdpolitik
 6. 07. En arbetspolitik i tiden
 7. 08. Motion om avregistrering
 8. 09. Motion om distriktsdelning
 9. 10. Motion om uppdatering av bidragssystemet
 10. 01. Andraläsning
 11. 11. Motion om det digitala biblioteket
 12. 12. Kultur- och idrottsstödet ska berika fler
 13. 13. Regelbundna kuratorkallelser i grundskolan
 14. 14. Elevdemokrati
 15. 15. Krav på transparans för friskolor
 16. 16. Rätt till lärarledd läxhjälp
 17. 17. Problembaserad inlärning
 18. 18. Informationsneutral narkotikaproblematik
 19. 19. Istället för övervakning - långsiktighet
 20. 20. Jämlika samhällen har mindre brottslighet
 21. 21. Motion om faser av skuldsanering
 22. 22. Satsningar på hemlösa via imf- pengarna
 23. 23. Statsfinansierad körkortsutbildning via imf- pengarna
 24. 24. Staten skyldig att följa folkomröstningar
 25. 25. Motion om bostadspolitik
 26. Information om motionerna
 27. Verksamhetsplan 2012
 28. Budget 2012