handdator

Visa fullständig version : Mötesforum vårmöte 2012


 1. Nuvarande förtroendevalda
 2. Piratpartiets stadgar
 3. Ordlista över mötestermer
 4. Dagordning
 5. 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad]
 6. 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad]
 7. Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2012
 8. 08. Revisionsberättelse för det föregående året [avklarad]
 9. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 10. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 11. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 12. 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 13. 09. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse [avklarad]
 14. 10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 15. Allmän information från presidiet
 16. 15. Mötets avslutande [avklarad]
 17. Protokoll för mötet