handdator

Visa fullständig version : Propositioner och Motioner


 1. Motion A01: Stadgeändring gällande budget (andraläsning av höstmötets motion A03)
 2. Motion C01: Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare [Tillbakadragen]
 3. Motion C02: Skåne som eget distrikt
 4. Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU
 5. Proposition 06: Ändring av stadgebilaga; Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval
 6. Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)
 7. Proposition 01: Principprogram 4.0
 8. Proposition 03: Sakpolitik: Integritet i EU
 9. Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU
 10. Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU
 11. Motion B01: Svensk rymdturism
 12. Motion B02: Polisens rätt att förverka hjälpmedel
 13. Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet
 14. Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten
 15. Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU
 16. Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola
 17. Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget
 18. Motion B06: Rymdpolitik
 19. Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket
 20. Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket
 21. Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen
 22. Motion B10: Papperslösas rättigheter vs arbetsgivaren
 23. Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa
 24. Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
 25. Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket
 26. Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation
 27. Motion B14: Bostadspolitik
 28. Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader
 29. Motion B16: Vårdpolitik
 30. Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet
 31. Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten
 32. Motion B18: Mer rymdpolitik
 33. Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.
 34. Motion B19: Supporterkultur
 35. Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper
 36. Motion B21: Frekvensallmänning
 37. Motion B22: Namngivande av platser
 38. Motion B23: Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid
 39. Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel
 40. Motion B25: Energipolitik
 41. Motion B26: Mer energipolitik
 42. Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande
 43. Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik
 44. Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag
 45. Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen
 46. Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel
 47. Motion A05: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan
 48. Motion A06: Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnande av förslag till medlemsmöte
 49. Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar
 50. Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar
 51. Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte