handdator

Visa fullständig version : Uppsala kommun


  1. Söndagsträffar i Uppsala
  2. Uppstart av PP Uppsala
  3. Protokoll styrelsemöte 2012-06-28
  4. Bil från Uppsala till parleyt i Västerås
  5. Besöka kommunfullmäktige
  6. Insändare om politikers skolk, ej publicerad i UNT
  7. Insändare om kameraövervakning som inte hjälper
  8. Protokoll styrelsemöte 2012-09-19
  9. Diskutera upphovsrätt med Amelia Andersdotter nu på lördag klockan 15.00
  10. Medlemsträff söndag 15.00. Hur PP är uppbyggt och förbättringar på motion/propositioner