handdator

Visa fullständig version : Mötesforum höstmöte 2012


 1. Piratpartiets stadgar
 2. Allmänna frågor till mötespresidiet
 3. Ordlista över mötestermer
 4. Dagordning för höstmötet
 5. Nuvarande förtroendevalda
 6. Allmän information från presidiet
 7. Nuvarande sakpolitik
 8. Kallelsen
 9. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 10. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 11. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 12. 06. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 13. 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 14. 15. Mötets avslutande
 15. Protokoll för mötet