handdator

Visa fullständig version : Propositioner och motioner


 1. Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp [bifallen]
 2. Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal [bifallen]
 3. Proposition 03: Sakpolitik: Om integritet [bifallen]
 4. Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet [bifallen]
 5. Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik [bifallen]
 6. Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data [bifallen]
 7. Proposition 07: Sakpolitik: Om digital infrastruktur [bifallen]
 8. Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd [bifallen]
 9. Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt [bifallen]
 10. Proposition 10: Sakpolitik: Om patent och varumärkesskydd [bifallen]
 11. Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård [bifallen]
 12. Proposition 12: Sakpolitik: Om vård och omsorg på vetenskaplig grund [bifallen]
 13. Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården [bifallen]
 14. Proposition 14: Sakpolitik: Om omsorg av äldre och funktionsnedsatta [bifallen]
 15. Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning [bifallen]
 16. Proposition 16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan [bifallen]
 17. Proposition 17: Sakpolitik: Om informationsteknik i skolan [bifallen]
 18. Proposition 18: Sakpolitik: Om respekt för elevers integritet [bifallen]
 19. Proposition 19: Sakpolitik: Om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb [bifallen]
 20. Proposition 20: Sakpolitik: Om småföretagande och ett flexibelt arbetsliv [bifallen]
 21. Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa [bifallen]
 22. Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet [bifallen]
 23. Proposition 23: Sakpolitik: Om grundsyn på diskriminering [bifallen]
 24. Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration [bifallen]
 25. Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik [bifallen]
 26. Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer [bifallen]
 27. Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk [bifallen]
 28. Proposition 28: Sakpolitik: Om kriminalvård och brottsförebyggande verksamhet [bifallen]
 29. Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik [bifallen]
 30. Proposition 30: Sakpolitik: Om bibliotek [bifallen]
 31. Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer [bifallen]
 32. Proposition 32: Sakpolitik: Om konstitution [bifallen]
 33. Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna [bifallen]
 34. Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling [bifallen]
 35. Proposition 35: Sakpolitik: Om publicering och tillgängliggörande av forskningsresultat [bifallen]
 36. Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning [bifallen]
 37. Proposition 37: Sakpolitik: Om brottsförebyggande åtgärder i det offentliga rummet [bifallen]
 38. Proposition 38: Övrigt: Om tidigare medlemsmötesbeslut gällande den lokala organisationen [bifallen]
 39. Motion A01: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan (andraläsning av vårmötets A05) [bifallen]
 40. Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09) [bifallen]
 41. Proposition 39: Övrigt: Modell för framtagandet av valsedlar inför riksdagsvalet 2014 [bifallen]
 42. Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 [bifallen]
 43. Motion B01: Presstöd och Public Service [bifallen]
 44. Motion B02: Icke-medicinsk spädbarnsomskärelse [bifallen]
 45. Motion B03: Tobaksrelaterade frågor [bifallen]
 46. Motion B04: Publicering av rådata från forskning [bifallen]
 47. Motion C01: Diskussionsforum för piratfrågor [avslagen]
 48. Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU [bifallen]
 49. Motion B06: Reglering av bankverksamhet [bifallen]
 50. Motion B07: Eget samtycke för inträde i föreningar och trossamfund [bifallen]
 51. Motion B08: Erkänn spel som kultur [bifallen]
 52. Motion B09: Elevutvärderingar i skolan [bifallen]
 53. Motion B10: Procentspärr vid Europaparlamentsvalet [bifallen]
 54. Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande [bifallen]
 55. Motion A03: Ändring av stadgebilaga gällande kyrkoval [avslagen]
 56. Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda [bifallen]
 57. Motion B12: Ålderskrav på Systembolaget [avslagen]
 58. Motion B13: Estland som nordiskt land [avslagen]
 59. Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker [avslagen]
 60. Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport [bifallen]
 61. Motion B16: Förändrad rösträttsålder [bifallen]
 62. Motion B17: Dela upp och utlokalisera Riksdagen [avslagen]
 63. Motion B18: Anonyma kontantfakturor för privatpersoner [bifallen]
 64. Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården [bifallen]
 65. Motion B20: Parlamentarisk republik som statsskick [avslagen]
 66. Motion B21: Dela upp skola och betygsättande i olika institutioner [bifallen]
 67. Motion B22: Incitament till skolor efter resultat [bifallen]
 68. Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken [bifallen]
 69. Motion B24: Djurs rätt till liv och att slippa tortyr [bifallen]
 70. Motion B25: Införa representativ direktdemokrati [avslagen]
 71. Motion B26: Politisk försäkran gällande Assange [avslagen]
 72. Motion B27: Ekonomiska frizoner [avslagen]
 73. Motion B28: Införa barnkonventionen i svensk lag [bifallen]
 74. Motion B29: Resningsdomstol i Sverige [bifallen]
 75. Motion B30: Skilj stat och religion åt [bifallen]
 76. Motion B31: Återinföra valmonarki [avslagen]
 77. Motion B32: Om statens nivåer på bidrag och arbetsskatter, samt budgetbalans [bifallen]
 78. Motion B33: Bankers kapitalisering och krav vid bostadslån [bifallen]
 79. Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen [avslagen]
 80. Motion B34: Åtgärder mot hemlöshet [bifallen]
 81. Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram [avslagen]
 82. Motion B35: Ändra lagen om skydd för landskapsinformation [bifallen]
 83. Motion B36: Terminsavgifter och uppehållstillstånd för utbytesstudenter [bifallen]
 84. Motion B37: Instans för beslut om husrannsakan [bifallen]
 85. Motion B38: Nordisk förbundsstat [avslagen]
 86. Motion B39: Försvarets mål och syfte [bifallen]
 87. Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar [bifallen]
 88. Motion B41: Krav på oberoende revision av myndigheter [bifallen]
 89. Motion B42: Avdragsgiltiga tjänsteinköp för privatpersoner och betalningsansvaret för sociala avgifter [avslagen]
 90. Motion C04: Ändring av styrelsebeslut om uppdrag åt valberedningen om förslag till valsedlar till EU-valet [bifallen]
 91. Motion A05: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen [behandlas i motion A04]
 92. Motion C05: Aktivistforum [avslagen]
 93. Motion B43: Riksbanken, samt dess och ECB:s inflationsmål [bifallen]
 94. Motion C06: Acceptans av de svenska lagarna [avslagen]