handdator

Visa fullständig version : Ordet är fritt


 1. Information om Ordet är fritt
 2. Motion - datorkunskap i skolan
 3. Motion - datorkunskap i skolan
 4. Valberedning failar
 5. Förbättringsförslag till nästa möte!
 6. Omotiverade och vaga propositioner
 7. Test test
 8. Önskar bättre motiveringar från styrelsen
 9. Förslag till voteringsordning
 10. För sent inkomna yrkanden
 11. Farligare att tänka fritt än att tänka rätt
 12. Utanförskap i handling och inte i siffror!
 13. Förslag: Kulturkrockar i SFI (svenska för invandrare)
 14. Olyckligt att ha mötet under byte av sommar/vintertid
 15. Alternativ voteringprocedur
 16. Tommten rockar fett
 17. På piratpartiets google+ kanal får man reda på hur man ska rösta på mötet.
 18. Sammanfattning av första voteringen
 19. Vad tycker du att PP borde ta upp på vårmötet?
 20. Jag och Jörgen har fixat så det är mycket enklare att rösta nu!
 21. SM-GULD till Elfsborg!
 22. Strukturera mötet bättre för deltagarna
 23. Intressanta resultat
 24. visa resultaten?
 25. Bifallna yrkanden som behöver förbättras.
 26. Tack till mötespresidiet.
 27. Styrelsen storlek
 28. principprogram eller partiprogram