handdator

Visa fullständig version : Yrkandeforum kongressen


 1. 1.01. Mötets öppnande
 2. 1.02. Fastställande av röstlängd
 3. 1.03. Mötets beslutsmässighet
 4. 1.04. Val av mötesordförande
 5. 1.05. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
 6. 1.06. Val av minst två justerare
 7. 1.07. Val av tre rösträknare
 8. 1.08. Adjungeringar
 9. 1.09. Fastställande av dagordning
 10. 1.10. Förslag till mötesordning förbundskongressen 2012
 11. 2. Verksamhetsberättelse för föregående år
 12. 3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 13. 4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 14. 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 15. 6. Motioner
 16. 6.01. Motion: Uppdatering av bidragssystemet
 17. 6.02. Motion om avregistrering
 18. 6.03. Motion om stadgerättning
 19. 6.04. Motion om sakpolitiskt program
 20. 6.05. Motion: Om bostadspolitik
 21. 6.06. Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU
 22. 6.07. Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell
 23. 6.08. Motion: Om att stoppa förbud av tobakskulturen
 24. 6.09. Motion: En integritetsstärkande stat - Att återta brevhemligheten i en uppkopplad värld
 25. 6.10. Motion: Om svartfiber
 26. 6.11. Motion: Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla
 27. 6.12. Motion: Fri familjebildning
 28. 6.13. Motion: Basinkomst
 29. 6.14. Motion: Om att sammanföra straffmyndighet och rösträtt
 30. 6.15. Motion: Fullständig rösträtt
 31. 6.16. Motion om att bilda en nordisk förbundsstat
 32. 6.17. Motion: Alternativ trafik
 33. 6.18. Motion: Staten skall inte godkänna nyheter (Snacka om nyheter)
 34. 6.19. Motion: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik
 35. 6.20. Motion om att driva Piratpartiets politik
 36. 6.21. Motion: Inför EU-valet, ett mer sammanhållet Pirateuropa
 37. 6.22. Motion: Förstatliga och reformera bidragssystemen
 38. 6.23. Motion: Avgiftsfri demonstrationsfrihet
 39. 6.24. Motion: Skoldemokrati
 40. 6.25. Motion om icke-medicinsk spädbarnsomskärelse (Den som spar han har)
 41. 6.26. Motion: Make love not work - rätt till fri tid
 42. 6.27. Avgiftsfri offentlighetsprincip
 43. 6.28. Motion om att förbjuda barnaga på EU-nivå (Slå ett slag för barnen)
 44. 6.29. Motion: Inför massinvandring
 45. 6.30. Motion om uppehållstillstånd för utbytesstudenter (Låt den rätte komma in)
 46. 6.31. Motion: Stärk JO
 47. 6.32. Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer
 48. 6.33. Motion: Domare skall bevilja husransakansorder
 49. 6.34. Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen)
 50. 6.35. Motion: Allmänningar - en social infrastruktur
 51. 6.36. Motion: En rättighetsbaserad språkpolitik
 52. 6.37. Motion: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna
 53. 6.38. Motion: En ny definition av trygghet
 54. 6.39. Motion: Slopa laglotten
 55. 6.40. Motion: Ung Pirats Försvarspolitiska visionsprogram
 56. 6.41. Motion: Reformera arbetsförmedlingen
 57. 6.42. Motion om att krympa förbundsstyrelsen (Ju fler kockar desto sämre soppa)
 58. 6.43. Motion om euro (Snabba cash)
 59. 7. Fastställande av verksamhetsplan för 2013
 60. 8. Fastställande av budget för 2013
 61. 9. Fastställande av avgifter för 2013
 62. _10. Stadgemässiga val
 63. _10.1 Val av förbundsstyrelse för 2013
 64. _10.2 Val av valberedning för 2013
 65. _10.3 Val av revisorer för 2013
 66. _11. Övriga frågor
 67. _12. Mötets avslutande