handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets vårmöte 2013


 1. Allmänna frågor till mötespresidiet
 2. 08. Revisionsberättelse för det föregående året [avklarad]
 3. 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad]
 4. 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad]
 5. Ordlista över mötestermer
 6. Nuvarande förtroendevalda
 7. Nuvarande sakpolitik
 8. Piratpartiets stadgar
 9. Dagordning för vårmötet
 10. Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2013
 11. Allmän information från presidiet
 12. 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 13. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 14. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 15. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 16. 09. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse [avklarad]
 17. 10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 18. 15. Mötets avslutande [avklarad]
 19. Protokoll för mötet