handdator

Visa fullständig version : Motioner och propositioner


 1. Proposition P10: Om fastställande av EU-lista [bifallen]
 2. Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp [bifallen]
 3. Proposition P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet [bifallen]
 4. Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val [bifallen]
 5. Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar [bifallen]
 6. Proposition P04: Om miljöpolitik
 7. Proposition P11: Om justering av bibliotekspolitik [bifallen]
 8. Proposition P05: Om utrikespolitik
 9. Proposition P02: Om ekonomisk politik [bifallen]
 10. Proposition P03: Om grundandet av stiftelse [avslagen]
 11. Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå [bifallen]
 12. Motion B62: Sakpolitik: Utbildning: Stoppa betygsinflationen [bifallen]
 13. Motion B06: Sakpolitik: Deltagarkultur: Korrigering av beslut om bidragssystem för ideella organisationer [bifallen]
 14. Motion B54: Sakpolitik: Social: Avskaffa danstillståndet
 15. Motion B17: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om Hets mot folkgrupp [avslagen]
 16. Motion C04: Opensourcemetodik för interna verktyg [avslagen]
 17. Motion B16: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om förolämpning [avslagen]
 18. Motion B53: Sakpolitik: Social: Aktivitetsstöd [avslagen]
 19. Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv [bifallen]
 20. Motion B38: Sakpolitik: Kriminal: Häktespraktik för blivande åklagare [bifallen]
 21. Motion B12: Sakpolitik: Finans: Möjlighet att överklaga riksbanksbeslut att vägra lösa in ogiltiga sedlar [bifallen]
 22. Motion B61: Sakpolitik: Utbildning: Minska Skolklasserna!
 23. Motion B58: Sakpolitik: Social: Medborgarlön [bifallen]
 24. Motion B42: Sakpolitik: Migration: Bättre integration av nyanlända invandrare
 25. Motion B39: Sakpolitik: Känslor: Kärlek! [avslagen]
 26. Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård [bifallen]
 27. Motion A04: Ändring av stadgebilaga: Rättning av stadgebilagan för lokala föreningar [bifallen]
 28. Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter [bifallen]
 29. Motion A01: Om stadgereglering kring oplanerad frånvaro av PL [Tillbakadragen]
 30. Motion B59: Sakpolitik: Social: Villkorslös basinkomst [avslagen]
 31. Motion B18: Sakpolitik: Författning mm: En demokratiskt proportionerlig representation i riksdagen [avslagen]
 32. Motion C03: Motioner och möten
 33. Motion B13: Sakpolitik: Finans: PP och bankers krav på kontanthantering [bifallen]
 34. Motion B08: Sakpolitik: Energi: PP och framtidens drivmedelsutbyggnad [avslagen]
 35. Motion B35: Sakpolitik: Integritet: Tillägg till vår drogpolitik [avslagen]
 36. Motion B34: Sakpolitik: Integritet: Skydd av personuppgifter [bifallen]
 37. Motion B30: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa [bifallen]
 38. Motion B31: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa i skolan [bifallen]
 39. Motion B32: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet
 40. Motion B33: Sakpolitik: Integritet: Medgivande vid kameraövervakning [avslagen]
 41. Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Arbetsmarkanden för unga [bifallen]
 42. Motion B47: Sakpolitik: Minoriteter: En rättighets- och kunskapsbaserad språkpolitik
 43. Motion B65: Sakpolitik: Övrigt: Nobelpriset i ekonomi ska avskaffas.
 44. Motion B28: Sakpolitik: Hälsa: Könsbestämma foster före v18 [avslagen]
 45. Motion A02: Ändring av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar [avslagen]
 46. Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik [bifallen]
 47. Motion B29: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk hälsa i skolan [bifallen]
 48. Motion B55: Sakpolitik: Social: Basinkomst [avslagen]
 49. Motion B57: Sakpolitik: Social: Förstatliga och reformera bidragssystemen [bifallen]
 50. Motion B07: Sakpolitik: Deltagarkultur: Urban allemansrätt [bifallen]
 51. Motion B04: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna [bifallen]
 52. Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: En ny definition av trygghet [bifallen]
 53. Motion B03: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Reformera arbetsförmedlingen [bifallen] [bifallen]
 54. Motion B63: Sakpolitik: Utrikes: Avväpna diktaturerna [avslagen]
 55. Motion B64: Sakpolitik: Utrikes: Sveriges förhållande till den Europeiska Unionen
 56. Motion B45: Sakpolitik: Miljö: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik
 57. Motion A03: Ändring av stadgebilaga: Ändring av de lokala stadgarna [avslagen]
 58. Motion B40: Sakpolitik: Media: Avskaffa Radiotjänst AB före valet 2014 [avslagen]
 59. Motion B37: Sakpolitik: Konsument: Skydd mot inträngande reklam [bifallen]
 60. Motion B10: Sakpolitik: Finans: Avskaffande av bolånetaket [bifallen]
 61. Motion B52: Sakpolitik: Skatter: Värnskattens avskaffande
 62. Motion B15: Sakpolitik: Finans: Räntetak [bifallen]
 63. Motion B11: Sakpolitik: Finans: Ett statligt girosystem med elektroniska "kontanter" [bifallen]
 64. Motion B25: Sakpolitik: Försvar: Piratpartiets Försvarspolitiska vision [bifallen]
 65. Motion B21: Sakpolitik: Försvar: FN Sanktionerade uppdrag [bifallen]
 66. Motion B24: Sakpolitik: Försvar: Personal i Försvaret [avslagen]
 67. Motion B56: Sakpolitik: Social: De äldre i samhället [bifallen]
 68. Motion B22: Sakpolitik: Försvar: Frivilligrörelserna och försvaret [bifallen]
 69. Motion B23: Sakpolitik: Försvar: Försvarets materielförsörjningsstrategi [avslagen]
 70. Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip [bifallen]
 71. Motion B49: Sakpolitik: Skatter: Fler betalningsmedel i skatteuppbörden [bifallen]
 72. Motion C01: Arbetsgrupp för framtagande av alternativa partinamn
 73. Motion B44: Sakpolitik: Migration: Låt tolkarna komma in [bifallen]
 74. Motion B48: Sakpolitik: Skatter, Finans: Motion om ekonomiska principer [avslagen]
 75. Motion B19: Sakpolitik: Författning mm: Fullständig rösträtt [avslagen]
 76. Motion B50: Sakpolitik: Skatter: Ränteavdrag [avslagen]
 77. Motion B20: Sakpolitik: Försvar: Blandad sakpolitik rörande försvarspolitiken [avslagen]
 78. Motion B46: Sakpolitik: Miljö: Motion om miljömässiga principer
 79. Motion B51: Sakpolitik: Skatter: Sakpolitiska krav i skattesystemet
 80. Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen]
 81. Motion B36: Sakpolitik: Jordbruk: Om systemiska pesticider [bifallen]
 82. Motion C02: Fysiskt medlemsmöte
 83. Motion B09: Sakpolitik: Energi: Vätgasforskning [Tillbakadragen]
 84. Motion B60: Sakpolitik: Transport: Om infrastruktur, järnväg