handdator

Visa fullständig version : Ordningsfrågor


  1. Hur du postar ordningsfrågor
  2. 001. Ung Pirats kongress hamnar på Piratpartiets vårmöte [besvarad]
  3. 002. Yrkanden som har svag relation till namn på motioner [besvarad]
  4. 003. Yrkandena B26-Y08 och B26-Y10 står ej emot varandra [besvarad]
  5. 004. Felaktig votering i motion B14 [besvarad]
  6. 005. Revisorsval [besvarad]
  7. 006. Voteringen i B20-Y01 verkar vara felaktig [besvarad]
  8. 007. Ändring av metod för valet av revisorsersättarna [besvarad]
  9. 008. Voteringen gällande B60-Y04 blev oavgjord [besvarad]