handdator

Visa fullständig version : Mötesforum höstmöte 2013


 1. Allmän information från presidiet
 2. Allmänna frågor till mötespresidiet
 3. Dagordning för höstmötet
 4. Nuvarande förtroendevalda
 5. Nuvarande sakpolitik
 6. Ordlista över mötestermer
 7. Piratpartiets stadgar
 8. Kallelse till höstmötet 2013
 9. Principprogram
 10. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 11. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 12. 05. Godkännande av voteringsordning [avklarad]
 13. 06. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 14. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 15. 15. Mötets avslutande