handdator

Visa fullständig version : Ordningsfrågor


  1. Hur du postar ordningsfrågor
  2. 01. Stadgetolkning av möjligheten att vakantsätta justerare för medlemsmöte [besvarad]
  3. 02. Valberedningen bröt mot partiets stadgar 7.1.3 [besvarad]
  4. 03. Strykning av person som ej vill vara med på EU-lista [besvarad]
  5. 04. Yrkande på rättning av felstavat namn [besvarad]