handdator

Visa fullständig version : Motioner och propositioner


 1. Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 [bifallen]
 2. Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 [bifallen]
 3. Proposition P01: Kansli efter en riksdagsvalseger [bifallen]
 4. Proposition P03: Uppstart av European Pirates [bifallen]
 5. Motion B15: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet [bifallen]
 6. Motion B22: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Fansens Rätt [omröstning sker i B23]
 7. Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd [avslagen]
 8. Motion B09: Sakpolitik: Finanspolitik: Reglering av höghastighetshandel på finansiella marknadsplatser [bifallen]
 9. Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet [avslagen]
 10. Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: FAS-3 fast tvärtom [avslagen]
 11. Motion B20: Sakpolitik: IT-säkerhet: System för säkerhetsklassning av molntjänster [avslagen]
 12. Motion B40: Sakpolitik: Skola: Motverka snedrekrytering till högre utbildning [avslagen]
 13. Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring [avslagen]
 14. Motion B38: Sakpolitik: Skola: Betyg i skolan [avslagen]
 15. Motion B39: Sakpolitik: Skola: Läxor i skolan [avslagen]
 16. Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande [bifallen]
 17. Motion B18: Sakpolitik: Integritet: E-förvaltning [bifallen]
 18. Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter [bifallen]
 19. Motion B28: Sakpolitik: Näringspolitik: Konkurrens och certifiering [bifallen]
 20. Motion C03: Handlingsplan kring sexuella trakasserier [bifallen]
 21. Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral [bifallen]
 22. Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol [bifallen]
 23. Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården [bifallen]
 24. Motion A01: Ändring av stadgebilaga: Stadgebilaga 1 och krav på register över lokala föreningar [tillbakadragen]
 25. Motion B04: Sakpolitik: Bostad: En halv miljon nya bostäder [avslagen]
 26. Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA [avslagen]
 27. Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård [bifallen]
 28. Motion C02: Internationell piratkonferens med tonvikt på nordiska förhållande och spörsmål [bifallen]
 29. Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor [bifallen]
 30. Motion B33: Sakpolitik: Rättssäkerhet: En lag som skyddar whistleblowers [bifallen]
 31. Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers [bifallen]
 32. Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelaterat våld i samband med idrottsarrangemang [avslagen]
 33. Motion B27: Sakpolitik: Näringspolitik: Mineral- och gruvpolitik [bifallen]
 34. Motion C01: Fastställande av EU-lista [bifallen]
 35. Motion B03: Sakpolitik: Bibliotek: Ta bort lagen om pliktexemplar [avslagen]
 36. Motion A02: Ändring av stadgar kring valberedningens arbete [avslagen]
 37. Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur [bifallen]
 38. Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp [avslagen]
 39. Motion B16: Sakpolitik: Innovation: Bioetik [bifallen]
 40. Motion B26: Sakpolitik: Näringspolitik: Liberalisera Systembolaget [avslagen]
 41. Motion B17: Sakpolitik: Integritet: Förbud mot massövervakning [bifallen]
 42. Motion B42: Sakpolitik: Skola: Ändring av beslut från VM2012 ang. psykologkallelser [bifallen]
 43. Motion B30: Sakpolitik: Rättspolitik: En restriktivare drogpolitik [avslagen]
 44. Motion B37: Sakpolitik: Skattefrågor: Införandet av ett generellt avdrag för tjänster [tillbakadragen]
 45. Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring [bifallen]
 46. Motion B10: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Borttagande av arvsrätten till Sveriges tron. [bifallen]
 47. Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan [avslagen]
 48. Motion B06: Sakpolitik: EU: Demokrati i EU [bifallen]
 49. Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 [bifallen]
 50. Motion B36: Sakpolitik: Sjukvård: Ändring av ståndpunkt avseende journalsystem [omröstning sker i B35]
 51. Motion B05: Sakpolitik: Bostad: Förbättringar på bostadsmarkanden [bifallen]
 52. Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Rätt till 10 veckors semester [avslagen]
 53. Motion B07: Sakpolitik: EU: En finit Euro [tillbakadragen]
 54. Motion B47: Sakpolitik: Socialpolitik: Ändrad pensionsålder [avslagen]
 55. Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga [bifallen]
 56. Motion B12: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Riksdagsvalens frekvens [avslagen]
 57. Motion B08: Sakpolitik: Finanspolitik: Avgiftsfria banktjänster [avslagen]
 58. Motion B11: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Riksdagslöner [avslagen]
 59. Motion B48: Sakpolitik: Trafikpolitik: Kostnadsfri kollektivtrafik [avslagen]