handdator

Visa fullständig version : Ordet är fritt


 1. Information om Ordet är fritt
 2. Motionen om att bilda Red Teams för att riva upp tidigare fattade beslut
 3. Gilla inlägg
 4. Gäller samtycke till att stå på en EU-lista alla EU-listor?
 5. Fel på omröstningen om mötets behörighet?
 6. Två metaforer för medlemsmötet
 7. Fler behöver acceptera sina nomineringar
 8. Generell frågetråd med frågor till kandidater
 9. EU-kon, Ung Pirats och Piratspartiets konferens idag lördag 12 oktober
 10. Vattenskidor/bräda
 11. SSL, TLS och annan säkerhet
 12. Mötesplattformen blockerar mig i onödan och texten är ohjälpsam
 13. PP Luxemburg 2.94%
 14. Angående etik och opinionsbildning internt vid medlemsmöten
 15. Vad ska förbättras till nästa medlemsmöte?
 16. Min röstguide