handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets Vårmöte 2014


 1. Principprogram
 2. Piratpartiets stadgar
 3. Ordlista över mötestermer
 4. Nuvarande sakpolitik
 5. Dagordning för vårmötet 2014
 6. Nuvarande förtroendevalda
 7. Allmänna frågor till mötespresidiet
 8. Allmän information från presidiet
 9. 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad]
 10. 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad]
 11. 08. Revisionsberättelse [avklarad]
 12. 11. Propositioner vårmötet 2014 [avklarad]
 13. Kallelse till vårmötet 2014
 14. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 15. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 16. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 17. 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 18. 09. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse [avklarad]
 19. 10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 20. 15. Mötets avslutande [avklarad]