handdator

Visa fullständig version : Motioner och Propositioner


 1. B01: Skolpolitik: Självförsvar i grundskolan [avslagen]
 2. B02: Skolpolitik: Främja automatisering av repetitiva uppgifter [avslagen]
 3. B03: Ändring av ställningstagande gällande Public Service [avslagen]
 4. B04: En realistisk syn på mjukvara i offentlig miljö [bifallen]
 5. B05: Bostadspolitik: Bygg fler bostäder [avslagen]
 6. B06: Ny föreningsform för maker- och hackerspace [avslagen]
 7. B07: Förvaltningspolitik: Organisering och styrning av förvaltningen [avslagen]
 8. B08: Rättspolitik: Organisation av domartjänster [avslagen]
 9. B09: Försvarspolitik: Omorganisation av försvaret [bifallen]
 10. B10: Skolpolitik: Läroplikt framför skolplikt [avslagen]
 11. B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället [bifallen]
 12. C01: Avskaffa partiledarens ställningstagande om vargjakten [avslagen]