handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets Höstmöte 2014


 1. Dagordning för höstmötet 2014
 2. Nuvarande förtroendevalda
 3. Kallelse till höstmötet 2014
 4. Piratpartiets politik
 5. Ordlista över mötestermer
 6. Piratpartiets stadgar
 7. Allmänna frågor till mötespresidiet
 8. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 9. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 10. 03. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 11. 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 12. 06. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte [avklarad]
 13. Allmän information från presidiet
 14. 15. Mötets avslutande