handdator

Visa fullständig version : Motioner och Propositioner


 1. Motioner publiceras när mötet öppnar
 2. Proposition P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud [Bifallen]
 3. Proposition P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision [Bifallen]
 4. Motion B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd [Bifallen]
 5. Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd [Avslagen]
 6. Motion B17: Sakpolitik: Sjukvårdspolitik: Karenstiderna för att ge blod [Bifallen]
 7. Motion B18: Sakpolitik: Tillåt försäljning av insekter för mänsklig konsumtion [Bifallen]
 8. Motion B19: Sakpolitik: Förändra Internetspelmonopolet [Bifallen]
 9. Motion B14: Politisk arbetsgrupp: Tillsättande av arbetsgrupp för politik om barns rättigheter [avslagen]
 10. Motion B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen [Bifallen]
 11. Motion B21: Sakpolitik: Karantäntid för politiker och politiska tjänstemän innan de får påbörja jobb åt PR-byråer och andra lobbyorganisationer [Avslagen]
 12. Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik [Bifallen]
 13. Motion C01: Verksamhetsplan 2015 [Bifallen]
 14. Motion A01: Stadgeändring: Teknikneutrala medlemsmöten [Avslagen]
 15. Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten [Bifallen]
 16. Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning [Bifallen]
 17. Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan [Bifallen]
 18. Motion B13: Partiprogram: Energipolitik: Justering av befintligt energipolitiskt ställningstagande [tillbakadragen]
 19. Motion C02: Val av partiledare [Avslagen]
 20. Motion C03: Arbetsgrupp kring betalningsanmärkning [behandlas ej]
 21. Motion C04: Protokollsnotering om valets misslyckande [Avslagen]
 22. Motion C05: Arbetsmiljön inom partiet [Bifallen]
 23. Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp [Bifallen]
 24. Motion C06: Redaktionella ändringar av sakpolitiska ställningstaganden: Ändra "Vi" till "Piratpartiet" [Avslagen]
 25. Motion C07: Införande av språkrör [Avslagen]
 26. Motion A03: Stadgeändring: Medlemsmötet ska kunna ta beslut på fysiska träffar [Avslagen, hanterades i A01]
 27. Motion A04: Stadgeändring: Tidsramar för nomineringar till val [Avslagen, hanterades i A02]
 28. Motion A07: Stadgebilageändring: Lokalt medlemsmöte nominerar till lokala externa förtroendeuppdrag [Avslagen]
 29. Motion A05: Stadgeändring: En dags fysiskt medlemsmöte [Avslagen]
 30. Motion A06: Stadgeändring: Ett medlemsmöte per år [Avslagen]
 31. Motion B01: Partiprogram: Offentlighetsprincipen för personuppgifter [Avslagen]
 32. Motion C08: Partiprogram: Redaktionell ändring: Syftningsfel gällande "övergrepp av barn"? [behandlas ej]
 33. Motion B02: Partiprogram: Informationspolitik: Utfasning av proprietär programvara [Avslagen]
 34. Motion B03: Partiprogram: Migrationspolitik: Asylpolitik [Avslagen]
 35. Motion B04: Partiprogram: Skolpolitik: Terminsavgifter [Avslagen]
 36. Motion C09: Partiprogram: Skolpolitik: Redaktionell ändring av formulering i 7.5 [behandlas ej]
 37. Motion B05: Partiprogram: Införa basinkomst i partiprogram [Avslagen]
 38. Motion C10: Partiprogram: Redaktionell ändring: LAN-parties [behandlas ej]
 39. Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning [Bifallen]
 40. Motion B07: Partiprogram: Gränsen för partistöd i riksdagval [Avslagen]
 41. Motion B08: Partiprogram: Barnäktenskap [Avslagen]
 42. Motion B09: Partiprogram: Skolpolitik: Storlek på skolklasser [Bifallen]
 43. Motion B10: Partiprogram: Upphovsrätt: Skyddstid för kommersiell användning [Avslagen]
 44. Motion B11: Partiprogram: Patent: Mjukvarupatent [Bifallen]
 45. Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs [Bifallen]
 46. Motion B26: Sakpolitik: Public Service: Ett gemensamt nordiskt Public Service-bolag [Avslagen]
 47. Motion B27: Sakpolitik: Förhållandet för minkar i Sverige [Bifallen]
 48. Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik [Bifallen]
 49. Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige [Bifallen]
 50. Motion B30: Sakpolitik: Vidareutveckling av yrkande PPVM13:B 58-Y02 (Reform av arbetsmarknads- och socialförsäkringssystemet) [Avslagen, Behandlades under B05]
 51. Motion C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning [Bifallen]