handdator

Visa fullständig version : Val till förtroendeuppdrag


 1. Valberedningens förslag
 2. 14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod [avklarad]
 3. 12. Val av kommande års valberedning [avklarad]
 4. 11. Val av kommande års revisorer [avklarad]
 5. 10 (och 13). Val av kommande års partistyrelse (och fyllnadsval) [avklarad]
 6. 04. Val av två justerare [avklarad]
 7. Kandidat, Partistyrelsen: Jimmie Karlsson
 8. Kandidat, Partistyrelsen: Marcus Tynnhammar
 9. Kandidat, Valberedning: Niklas Starow
 10. Kandidat, Partistyrelsen: Carl Johan Rehbinder
 11. Kandidat, Valberedning: JP Anderson
 12. Kandidat, Valberedning: Elin Andersson
 13. Kandidat, Valberedning: Annika Suikki
 14. Kandidat, Revisor: Markus Berglund
 15. Kandidat, Partistyrelsen: Emma Marie Andersson
 16. Kandidat, Partistyrelsen: Mikael Holm
 17. Kandidat, Partistyrelsen: Viktor Wikström
 18. Kandidat, Revisor: Jacob Hallén
 19. Kandidat, Partistyrelsen: Fredrik Holmbom
 20. Kandidat, Partistyrelsen: Christoffer Eldengrip
 21. Kandidat, Partistyrelsen: Marit -Leffe- Deldén
 22. Kandidat, Partistyrelsen: Josef Ohlsson Collentine
 23. Kandidat, Partistyrelsen: Leif Svahn
 24. Kandidat, Partistyrelsen: Michael Andersson
 25. Kandidat, Partistyrelsen: Jan-Erik Malmquist
 26. Kandidat, Partistyrelsen: Christoffer Willenfort
 27. Kandidat, Partistyrelsen: Mattias Lindell
 28. Kandidat, Partistyrelsen: Erik Lönroth
 29. Kandidat, Partistyrelsen: Emma Marie Andersson
 30. Kandidat, Partistyrelsen: Wilhelm Dahl
 31. Kandidat, Partistyrelsen: Mattias Lundbäck