handdator

Visa fullständig version : Ordningsfrågor


  1. Information om ordningsfrågor
  2. 001. Motion C02 bör klassificeras som stadgemotion [besvarad]
  3. 002. Inga justerarare av protokoll - inga giltiga beslut kan tas [besvarad]
  4. 003. Fyllnadsval till valberedningen [tillbakadragen]
  5. 004. B29-Y03 borde vara motyrkande [besvarad]