handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets Vårmöte 2015


 1. Allmän information från presidiet
 2. Allmänna frågor till mötespresidiet
 3. 01. Mötets öppnande [Avklarad]
 4. 02. Mötets behörighet [Avklarad]
 5. 03. Godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium [Avklarad]
 6. Tidsplan för mötet
 7. 05. Godkännande av voteringsordningen
 8. 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 9. 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 10. 08. Revisionsberättelse för det föregående året
 11. 09. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 12. 10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 13. 15. Mötets avslutande
 14. Motionsskola
 15. Partiprogram och sakpolitiska ställningstaganden
 16. Ordlista över mötestermer
 17. Partiets stadgar
 18. Nuvarande förtroendevalda
 19. Dagordning för vårmötet 2015
 20. Kallelse till vårmötet 2015
 21. testtråd
 22. Mötesordning
 23. Valberedningens förslag