handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets Höstmöte 2015


 1. 01. Mötets öppnande [Avklarad]
 2. 02. Mötets behörighet [Avklarad]
 3. 03. Fastställande av mötesordning [Avklarad]
 4. 04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [Avklarad]
 5. 06. Godkännande av voteringsordningen [Avklarad]
 6. 07. Bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte: Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet [Avklarad]
 7. Allmän information från mötespresidiet
 8. Allmänna frågor till presidiet
 9. 16. Mötets avslutande
 10. Tidsplan för mötet
 11. Dagordning för höstmötet 2015
 12. Kallelse till höstmötet 2015
 13. Motionsskola
 14. Nuvarande partiprogram och sakpolitiska ställningstaganden
 15. Mötesordning
 16. Nuvarande förtroendevalda
 17. Ordlista över mötestermer
 18. Partiets stadgar
 19. Valberedningens förslag