handdator

Visa fullständig version : Motioner och Propositioner


 1. B01: Reglering av bemanningsföretag [avslagen]
 2. B03: Upphovsrättens längd [bifallen]
 3. B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens [bifallen]
 4. B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering [bifallen]
 5. B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering [Behandlas i B04]
 6. B05: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Innovation och utveckling [bifallen]
 7. B08: Riktlinjer för forskningspublicering [bifallen]
 8. C03: Möjlighet till gemensamma listor i lokala val [avslagen]
 9. B02: Om "det objektiva hyresgästintresset" [avslagen]
 10. C04: Utredning av möjlighet för gemensamma listor på riksnivå [avslagen]
 11. C01: Om byggandet av en politik för kunskapssamhället [avslagen]
 12. C02: Om byggandet av en politik mot kontrollsamhället [avslagen]
 13. P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring) [bifallen]
 14. P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) [bifallen]
 15. P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring) [bifallen]
 16. P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) [bifallen]
 17. P05: Om ett arbetsutskott (stadgeändring) [bifallen]
 18. P06: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring) [bifallen]
 19. P07: Regler om jäv (stadgeändring) [bifallen]
 20. P08: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring) [bifallen]
 21. P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) [bifallen]
 22. P10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring) [bifallen]
 23. P11: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring) [bifallen]
 24. P12: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring) [bifallen]
 25. P13: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring) [bifallen]
 26. P14: Justering av kraven om styrelsens sammanträdande (stadgeändring) [bifallen]
 27. P15: Styrelsens möjlighet att utse talespersoner (stadgeändring) [bifallen]
 28. P16: Ansvar för att dokumentera partiets politik (stadgeändring) [bifallen]
 29. P17: Valberedningens möjligheter att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt mandatperiod (stadgeändring) [bifallen]
 30. P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring) [bifallen]
 31. P19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val (stadgeändring) [bifallen]
 32. P20: Redaktionell förändring av placeringen av befintligt stadgande av revision (stadgeändring) [bifallen]
 33. P21: Verksamhetsplan för 2016 [bifallen]