handdator

Visa fullständig version : Extrainsatt medlemsmöte #1 2016


 1. Allmän information från mötespresidiet
 2. Allmänna frågor till presidiet
 3. Dagordning för extra medlemsmöte februari 2016
 4. Kallelse till extra medlemsmöte i februari 2016
 5. Förslag till mötesordning
 6. Ordlista över mötestermer
 7. Partiets stadgar
 8. Tidsplan för mötet
 9. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 10. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 11. 03. Fastställande av mötesordning [avklarad]
 12. 04. Godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 13. 05. Val av två justerare [avklarad]
 14. 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 15. 8. Mötets avslutande.