handdator

Visa fullständig version : Andraläsning av stadgeändringar


 1. Proposition P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring) [bifallen]
 2. Proposition P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) [bifallen]
 3. Proposition P04: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring) [bifallen]
 4. Proposition P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring) [bifallen]
 5. Proposition P05: Regler om jäv (stadgeändring) [bifallen]
 6. Proposition P06: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring) [bifallen]
 7. Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) [bifallen]
 8. Proposition P08: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring) [bifallen]
 9. Proposition P09: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring) [bifallen]
 10. Proposition P10: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring) [bifallen]
 11. Proposition P11: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring) [bifallen]