handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets vårmöte 2016


 1. Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2016
 2. Ordlista över mötestermer
 3. Piratpartiets stadgar
 4. Allmän information från mötespresidiet
 5. Allmänna frågor till presidiet
 6. Dagordning för vårmötet 2016
 7. Motionsskola
 8. Nuvarande förtroendevalda
 9. Nuvarande partiprogram och sakpolitiska ställningstaganden
 10. Tidsplan för mötet
 11. Valberedningens förslag
 12. 07. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad]
 13. 08. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad]
 14. 09. Revisionsberättelse för det föregående året [avklarad]
 15. 03. Fastställande av mötesordning [avklarad]
 16. 12. Propositioner [avklarad]
 17. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 18. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 19. 04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 20. 05. Val av två justerare [avklarad]
 21. 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 22. 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse [avklarad]
 23. 11a Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014 [avklarad]
 24. 11b Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014 [avklarad]
 25. 11c Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse [avklarad]
 26. 16. Mötets avslutande.