handdator

Visa fullständig version : Val till förtroendeuppdrag


 1. 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod [avklarad]
 2. 14 a-c Val av partiledare, vice partiledare och partisekreterare [avklarad]
 3. 14 d Fyllnadsval av revisorssuppleant [avklarad]
 4. Kandidat, Mötespresidium: Mattias Dahlberg
 5. Kandidat, Mötespresidium: Johan "mlg" Karlsson
 6. Kandidat, Mötespresidium: Henrik Brändén
 7. Kandidat, Partiledare, vice partiledare och partisekreterare: Mattias Bjärnemalm
 8. Kandidat, Partiledare, vice partiledare och partisekreterare: Anton Nordenfur
 9. Kandidat, Partiledare, vice partiledare och partisekreterare: Magnus Andersson
 10. Kandidat, Partiledare, vice partiledare och partisekreterare: C Magnus Berglund
 11. Kandidat, Revisor: Björn Axén
 12. Kandidat, Partiledare, vice partiledare och partisekreterare: Jan-Erik Malmquist
 13. Kandidat, Mötespresidium: Johannes Westlund
 14. Kandidat, Mötespresidium: Rene Malmgren