handdator

Visa fullständig version : Motioner och propositioner


  1. Motion B01: Om att riva upp partiets nuvarande asylpolitiska ställningstaganden [avslagen]
  2. Motion B02: Om rätt att använda kontanter, valörer på dessa samt bärandet av kostnader för kortbetalningar [avslagen]
  3. Motion C01: Om att göra det möjligt för ens egna kontaktuppgifter att vara tillgängliga för andra medlemmar [avslagen]
  4. Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet [bifallen]