handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets Höstmöte 2016


 1. Tidsplan för mötet
 2. Valberedningens förslag
 3. Piratpartiets stadgar
 4. Ordlista över mötestermer
 5. Allmän information från mötespresidiet
 6. Allmänna frågor till presidiet
 7. Nuvarande förtroendevalda
 8. Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2016
 9. Dagordning för höstmötet 2016
 10. Piratpartiets principprogram
 11. 03. Fastställande av mötesordning [avklarad]
 12. 07a1. Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014 [avklarad]
 13. 07b1. Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014 [avklarad]
 14. 07c1. Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse [avklarad]
 15. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 16. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 17. 04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 18. 05. Val av två justerare [avklarad]
 19. 12. Eventuella fyllnadsval [avklarad]
 20. 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 21. 07a2. Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014 [avklarad]
 22. 07b2. Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014 [avklarad]
 23. 07c2. Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse [avklarad]
 24. 14. Mötets avslutande.