handdator

Visa fullständig version : Konstituerande årsmöte GBG 10/4


 1. §1. Mötets öppnande
 2. §2. Dagordning
 3. §4. Stadgar för Piratpartiet Göteborg
 4. §5. Val av styrelse
 5. §3. Mötespresidie
 6. §7. Diskussion kring löpande verksamhet
 7. §6. Nomineringar till valsedlar
 8. §8. Rapporter
 9. §9. Övriga frågor
 10. Kan dagordningen antas
 11. Kan vi anta mötespresidie?
 12. Nomineringar
 13. Revisornomineringar
 14. Medlemsavgift
 15. Mötet avslutas