handdator

Visa fullständig version : Nominerade och utfrågningar för kandidater till kongressombud 2017


 1. Kongressombudsval (och visning av nominerade kongressombud)
 2. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Felix Almay
 3. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Ali Gasanin
 4. Kandidat, Kongressombud till UPK17: David Klalrund
 5. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Valdemar Linhem
 6. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Magnus Hulterström
 7. Kandidat, Kongressombud till UPK17: August Janse
 8. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Lasse Hemberg
 9. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Kajsa Larsson
 10. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Martin Sjöberg
 11. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Sebastian Larsson
 12. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Shabir noori
 13. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Henry Winckle
 14. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Nicholas Johansson
 15. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Mattias Dahlberg
 16. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Johannes Öhlin
 17. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Petter Karkea
 18. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Fredrik Appelkvist
 19. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Daniella Wikerman
 20. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Paula Roth
 21. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Rickard Wahlander
 22. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Thomas Ahlström
 23. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Viktor Alakörkkö
 24. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Alicia Dedorson
 25. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Daniel Ahmadpour
 26. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Bernhard Hayden
 27. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Leo Rudberg
 28. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Kevin Nilsson
 29. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Adam Andersson
 30. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Matilda Lindroos
 31. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Eskil Månsson Nord
 32. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Alexander Kinde
 33. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Francisco Ferris
 34. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Matilda Ralmé
 35. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Alexander Lindström
 36. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Sebastian Krantz
 37. Kandidat, Kongressombud till UPK17: Tobias Jernér