handdator

Visa fullständig version : Piratpartiets Vårmöte 2017


 1. Dagordning för vårmötet 2017
 2. Ordlista över mötestermer
 3. Piratpartiets principprogram
 4. Piratpartiets stadgar
 5. Nuvarande förtroendevalda
 6. Kallelse till vårmötet 2017
 7. 08. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad]
 8. 03. Fastställande av mötesordning [avklarad]
 9. Valberedningens förslag
 10. 07. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad]
 11. 09. Revisionsberättelse för det föregående året [avklarad]
 12. Allmän information från mötespresidiet
 13. Allmänna frågor till presidiet
 14. Tidsplan till vårmötet 2017
 15. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 16. 04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium [avklarad]
 17. 05. Val av två justerare [avklarad]
 18. 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 19. 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 20. 11a1. 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad]
 21. 11b1. Revisionsberättelse för 2014 [avklarad]
 22. 11c1. Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 23. 12. Propositioner [avklarad]
 24. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 25. 11a2. 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
 26. 11b2. Revisionsberättelse för 2014
 27. 11c2. Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 28. 16. Mötets avslutande