handdator

Visa fullständig version : Extrainsatt medlemsmöte februari 2018


 1. Allmän information från mötespresidiet
 2. Allmänna frågor till presidiet
 3. Dagordning för det extra medlemsmötet
 4. Ordlista över mötestermer
 5. Piratpartiets principprogram
 6. Piratpartiets stadgar
 7. Kallelse till det extra medlemsmötet
 8. Tidsplan för mötet
 9. 03. Fastställande av mötesordning [avklarad]
 10. 01. Mötets öppnande [avklarad]
 11. 02. Mötets behörighet [avklarad]
 12. 04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium [avklarad]
 13. 05. Val av två justerare [avklarad]
 14. 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad]
 15. 09. Val av kandidater till Riksdagsvalet 2018 [avklarad]
 16. 10. Mötets avslutande [avklarad]