handdator

Visa fullständig version : Protokoll från Ung Pirat Göteborgs årsmöte


Mab
2007-10-10, 15:56
Nedan kommer protokollet från årsmötet för Ung Pirat GöteborgPlats: Cafe Villekullan, GöteborgTid: kl 15.00 söndagen den 23:e septemberProtokoll1) Stefan Flod förklarar mötet öppnat.2) Mötets behörighet: Mötet godkände kallelseförfarandet och fann mötet behörigt3) val av mötesordförande: Stefan Flod valdes till mötesordförande4) val av mötessekreterare: Mattias Bjärnemalm valdes till mötessekreterare5) val av justerare: Jonas Lihnell och Evert Bäckerstam valdes att justera protokollet6) Verksamhetsberättelse för det gågna året:Då lokalavdelningen bildades i slutet av 2006 finns ingen längre verksamhetsberättelse. Under 2006 hölls uppstartsmöte för ung pirat göteborg och en tillfällig styrelse valdes.7) Ekonomisk berättelse för det gångna året:Då lokalavdelningen inte hade några intäkter eller utgifter under 2006 har det inte upprättats en resultat och balansräkning. lokalavdelningen har inga skulder, inget eget kapital eller några andra tillgångar.8) Revisorsberättelse för det gångna året:Revisorn bekräftar den lagda ekonomiska berättelsen och förordrar ansvarsfrihet för lokalavdelningen9) Ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året10) årets verksamhetsplanUng Pirat Göteborg ska under det kommande verksamhetsåret fokusera på följande områden:<UL><LI>Under 2007 ska Ung Pirat Göteborg verka för att det startas upp UP-avdelningar vid en eller flera av göteborgs gymnasieskolor.</LI><LI>Lokalavdelningenska anordna sociala verksamheter för Ung Pirats medlemmar</LI><LI>Kontakten med Ung Pirat förbundet ska förbättras, både gentemot den centrala nivån och mot den blivande distriktsnivån.</LI><LI>Lokalavdelningen ska se över möjligheter till att söka kommunala bidrag för sin verksamhet.</LI>[/list]11) årets budgetBudgeten för det kommande verksamhetsåret antogs enligt nedan:<UL><LI>intäkter: 750 kr - lån från Ungdomsförbundet Ung Pirat</LI><LI>Utgifter: 750 kr - inköp av tröjor från Ung Pirat</LI><LI>Resultat: 0kr</LI>[/list]Lånet sätts som en skuld till ungdomsförbundet Ung Pirat som ska återbetalas i samband med att ungdomsförbundet börjar ge lokalavdelningarna bidrag om något år.12) val av årets styrelse:<UL><LI>ordförande: Jonas Lihnell</LI><LI>kassör: Krister Svanlund</LI><LI>sekreterare: Alexander Brunius</LI><LI>Ledamot: Louise Andersson</LI><LI>Ledamot: Armin Azhirnian</LI><LI>Ledamot: Oscar Andersson</LI>[/list]13) val av årets revisor: Evert Bäckerstam valdes som revisor14) val av årets valberedare: Uppdraget att agera valberedning ålades den nyvalda styrelsen.15) övriga frågor: inga övriga frågor behandlades16) mötets avslutande: Stefan Flod förklarade mötet avslutat.

Notera: Protokollet är justerat nedan av bägge justeringspersonerna och därmed gällande.

Zorbeltuss
2007-10-10, 16:19
Protokollet är godkänt och justerat av mig, Evert bäckerstam.Nu gäller det bara att komma igång :) (samt att Jonas justerar också).

Jonas Lihnell
2007-10-10, 21:59
Jag, Jonas Lihnell, intygar härmed att protokollet är korrekt.

Mab
2007-10-11, 02:43
Protokollet är härmed justerat av bägge justerarna och därmed färdigjusterat och gällande.

Stefan Flod
2007-10-11, 09:20
Sköj. :)Det var riktigt roligt å få träffa er. Hoppas vi ses några fler gånger å lycka till med allt roligt ni har framför er!