handdator

Visa fullständig version : Skåne


Hans Borg
2007-10-23, 19:03
Har skrivit hur jag har tänkt mig Skåne ska organiseras.

Vill ha kritik, inte gnäll.

Gillar du inte mitt förslag,helt ok, berätta varför, vart felen ev ligger och hur DU hellre ser Skåne organiseras.

De som bara skriver, gillar inte idén, sen i stort inte säger mer, än möjlöigtvis gnäller på kreti och pleti.

Era kommentarer tas med en gäaspning.

Låter något oklart, bara fråga mig hur jag tänkt.

Stefan Flod
2007-10-23, 19:41
Vad är syftet med "rådet" och hur påverkar det här "rådet" Piratpartietverksamhet i skåne?Hur och på vilket sätt påverkar PP "rådet" Ung Pirats lokalavdelningar och dess verksamhet i Skåne?Hur ska PP Skånes aktiviteter finansieras?"Frågar man aldrig så får man aldrig veta." ;)

Hans Borg
2007-10-23, 21:49
Rådet ska inte finansieras alls, vara ett slags paraply för PP Skåne, så hela Skåne är med. Har varit lite för mycket fokus på Malmö/Lund.

Sedan är det tänkt att UP också ska vara med detta i rådet.

Vi får ju finansiera oss genom UP.

Till saken hör att det här rådet inte ska ha några administrativa kostnader, som betalas via de pengar UP får.