handdator

Visa fullständig version : Nominering: Björn Odlund


Rick Falkvinge
2007-11-04, 18:24
Björn Odlund är nominerad som distriktsledare Väst. Han är dessutom tjänstgörande sådan i skrivande stund.Ur nomineringen: "Björn har lett en mycket framgångsrik valkrets, Södra Älvsborg, och har dessutom axlat distriktsansvaret under tiden fram till dess att ett val kunde hållas."

Henry Rouhivuori
2007-11-04, 19:08
Björn!

Du har erfarenhet av att leda en aktiv valkrets med en lyckad valkampanj 2006.

Du har varit till stöd att starta upp både en Ung Pirat förening och vår lokala partiförening.

Du har social förmåga; tala och styra upp arbete för att uppnå bästa resultat.Jag undrar om du har, förutsatt att du väljs till distriktsledare Väst, klart för dig hur du vill

organisera arbetet inom distriktet och vidare om din inriktning är aktiva och i största möjliga

mån självständiga och ekonomiskt stödda valkretsar inom distriktet?

Björn Odlund
2007-11-04, 19:59
HR (2007-Nov-04)hur du vill organisera arbetet inom distriktet

Bättre kommunikation/dialog mellan delarna i organisationen. Vara medveten om/hålla koll på vad som händer, stödja och peppa, men inte styra.Skapa större möjlighet att slippa "uppfinna hjulet på nytt", att få de aktiva att dela med sig av vad/hur de bedriver arbetet och att andra kan kopiera och modifiera dessa.

och vidare om din inriktning är aktiva och i största möjliga mån självständiga och ekonomiskt stödda valkretsar inom distriktet?

Aktiva: Ja

Självständiga: Ja, i den bemärkelsen att de är självbestämmande över sin verksamhet, inte om man menar att självständig betyder avskiljda och icke-kommunicerande med övriga delar av organisationen (men det brukar man väl sällan mena med självständiga).

Ekonomiskt stödda: I den mån det är möjligt. Pengar är ett medel inte ett mål! Visst, det är ett mycket verksamt medel, men knappast det viktigaste, saker som motiverade aktiva medlemmar är ett i mina ögon solklart exempel på viktigare saker. Men det är klart, ju bättre vi kan backa upp dessa med en budget att göra saker för, desto bättre.Utveckla gärna med följdfrågor om det fanns funderingar om något mer specifikt. Dessutom, tack för komplimangerna.