handdator

Visa fullständig version : Vad gör en distriktsledare?


Rick Falkvinge
2007-11-04, 17:46
Att vara distriktsledare innebär att man fungerar som länk mellan kretsledarna, alltså de personer som leder valkretsar så som Bohuslän, Värmland och Blekinge, och partiledningen. Som distriktsledare har man en permanent plats i den operativa partiledningen, och förfogar också över en begränsad kampanjbudget för aktiviteter i området. I dagsläget är den budgeten högst begränsad, men ambitionen är att ansvaret ska bli större under valkampanjen.

Hurdan är en distriktsledare?Det är alltså en ganska teoretisk-strategisk och eftertänksam position, mer än ut-på-gatan-dito. Det handlar mer om att representera kretsledarna gentemot och som en del av den operativa partiledningen. Det handlar om att förstå organisationsbyggnad och gruppkänsla. Men som en del i den uppgiften behövs också att man håller regelbunden informell kontakt med sagda kretsledare, och ibland stöttar dem i deras arbete i termer av att agera bollplank.

Om distriktenPiratpartiet är uppdelat i fem distrikt som är ungefär jämnstora: Norr (Norrland), Väst (Västra Götaland, Värmland och Halland), Syd (Skåne, Småland och Blekinge), Stockholm (Stockholms län) och Öst (Östra Sverige utom Stockholm). De är ungefär jämnstora i termer av befolkning och medlemsantal. Syd, Norr, Öst, Väst och Stockholm. Var och en av dessa har en representant i partiledningen, och därtill kommer partiorganisatör, partiledare och vice dito.

Så...Formellt ansvarar Distriktsledare Väst gentemot partiledningen för att organisationen i västra distriktet fungerar, men det handlar mer om att lyssna, stötta och uppmuntra än att bestämma och peka. Som alla andra poster i organisationen är rollen helt obetald. Västra distriktet består av sju valkretsar - Göteborg, Halland, Bohuslän, Norra och Södra Älvsborg, Skaraborg och Värmland.